Help mij kiezen

Voordat u start

Met onderstaande vragen kunt u aangeven voor welke zorg u zich graag wilt verzekeren, en voor welke zorg niet. Er komen vragen over basisverzekering, aanvullende verzekering en tandartsverzekering aan bod. Eventuele collectiviteitskorting wordt mee berekend in de Keuzehulp.

€ 117,45
€ 121,75

Met de 2 basisverzekeringen van Pro Life wordt spoedeisende zorg bij iedere zorgaanbieder 100% vergoed. Altijd.

Planbare zorg (zorg op afspraak) wordt niet altijd overal 100% vergoed, maar soms voor 75%.

Bekijk per pakket waar planbare zorg 100% wordt vergoed bij u in de buurt.

De basisverzekering verzekert u voor alle basiszorg. Zoals een bezoek aan uw huisarts. Of een verblijf in het ziekenhuis.

Wat verzekert de basisverzekering?

De basisverzekering verzekert u voor alle basiszorg. Zoals een bezoek aan uw huisarts. Of een verblijf in het ziekenhuis.

Pro Life biedt 2 basisverzekeringen aan die allemaal 100% vergoeding bieden bij spoedeisende zorg. Naar welk ziekenhuis u ook gaat. Ook kiest u met beide pakketten zelf uw huisarts en tandarts.

Planbare zorg (zorg op afspraak) wordt met beide pakketten 100% vergoed bij gecontracteerde zorgaanbieders. Gaat u naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u soms geen, of een lagere vergoeding. Dit is afhankelijk van het pakket dat u kiest.

  
Kies hier uw pakket

Principe Polis

€ 117,45

Principe Polis Restitutie

€ 121,75

Ziekenhuizen
Behandelcentra
Toon meer
Voor spoedeisende hulp kunt u bij alle ziekenhuizen terecht
 • 100% vergoeding planbare zorg.
 • 75% vergoeding planbare zorg.
 • We hebben de intentie om met dit ziekenhuis een contract af te sluiten.

In 2017 bedraagt het verplicht eigen risico € 385. U kunt daarnaast voor een hoger vrijwillig eigen risico kiezen. Wilt u dit?

Het eigen risico is het bedrag dat u zelf aan zorgkosten betaalt, voordat u vergoeding uit de basisverzekering krijgt.

Rekenvoorbeeld

Het eigen risico is het bedrag dat u zelf aan zorgkosten betaalt, voordat u vergoeding uit de basisverzekering krijgt.

Stel, u maakt voor € 350 ziekenhuiskosten. Bij de apotheek haalt u voor € 90 geneesmiddelen. Uw totale kosten zijn dan € 440. € 385 valt onder uw eigen risico; dit bedrag betaalt u dus zelf. De overige € 55 betaalt Pro Life. Maakt u in 2016 nog meer zorgkosten? Dan hoeft u daar geen eigen risico meer over te betalen.

Wanneer een vrijwillig eigen risico?

Verwacht u weinig zorgkosten komend jaar? Dan kunt u ook voor een vrijwillig, hoger eigen risico kiezen. U krijgt dan korting op uw premie. Het is dan verstandig eerst te kijken of u deze zorgkosten zelf kunt betalen.

Kies hier de hoogte van uw eigen risico.
 • € 385
 • € 485
 • € 585
 • € 685
 • € 785
 • € 885
Totale premie

De basisverzekering verzekert u voor veelgebruikte zorg. Met een aanvullende verzekering kunt u zich hiernaast verzekeren voor specifieke zorg. Zoals fysiotherapie of alternatieve zorg.

Geef met de volgende vragen aan welke aanvullende zorg voor u belangrijk is.

Maakt u wel eens gebruik van fysiotherapie?
... fysiotherapie alleen onder de 18 jaar vergoed wordt vanuit de basisverzekering?
Wist u dat...
... fysiotherapie alleen onder de 18 jaar vergoed wordt vanuit de basisverzekering?

Voor hoeveel behandelingen fysiotherapie wilt u aanvullend verzekerd zijn?

De kosten voor fysiotherapie zijn zonder aanvullende verzekering ongeveer € 30 tot € 40 per behandeling.

Rekenvoorbeeld

De kosten voor fysiotherapie zijn zonder aanvullende verzekering ongeveer € 30 tot € 40 per behandeling. Met een aanvullende verzekering krijgt u het maximaal aantal behandelingen van uw keuze vergoed.

Chronisch

Heeft u een chronische aandoening? Dan wordt fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Deze kosten vallen onder het eigen risico.

 • 0
 • 9
 • 12
 • 27
 • 40
Draagt u een bril of lenzen?
... u met uw gratis zorgpas van Pro Life extra korting krijgt bij diverse opticiens?
Wist u dat...
... u met uw gratis zorgpas van Pro Life extra korting krijgt bij diverse opticiens?
Voor welk bedrag wilt u zich aanvullend verzekeren voor een nieuwe bril of lenzen?
Een nieuwe bril kost tussen de € 130 en € 800. Kosten voor lenzen zijn tussen € 80 en € 600 per jaar.
Rekenvoorbeeld

De kosten voor lenzen of een bril worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Een nieuwe bril kost tussen de € 130 en € 800. Kosten voor lenzen liggen tussen de € 80 en € 600 per jaar.

Met een aanvullende verzekering kunt u zich voor € 100, € 150 of € 250 per 3 jaar verzekeren. Dit betekent dat u dit bedrag eens per 3 jaar aan nieuwe lenzen of een nieuwe bril kunt besteden. U hoeft dus niet een paar jaar te wachten voordat u deze kosten kunt declareren..

 • 0
 • € 100
 • € 150
 • € 250

Maakt u wel eens gebruik van alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen?

... ook acupunctuur, osteopathie, homeopathie en haptotherapie onder alternatieve zorg vallen?

Wist u dat...

... ook acupunctuur, osteopathie, homeopathie en haptotherapie onder alternatieve zorg vallen?

Voor welk bedrag wilt u aanvullend verzekerd zijn voor alternatieve zorg?
Met een aanvullende verzekering verzekert u zich voor maximaal € 850 per jaar voor alternatieve zorg.
Rekenvoorbeeld

De basisverzekering dekt de kosten voor alternatieve zorg niet. Ook niet als uw huisarts u doorverwijst. U kunt zich voor deze kosten wel aanvullend verzekeren.

Maximale vergoeding

Een consult bij een alternatieve arts kost gemiddeld € 40 tot € 100 per keer. Met een aanvullende verzekering verzekert u zich voor maximaal € 600 per jaar voor alternatieve zorg. Homeopathische en antroposofische geneesmiddelen vallen ook onder deze vergoeding.

Voor de vergoeding per consult geldt een maximum van € 40 per dag. Het kan dus voorkomen dat u ook een eigen bijdrage per consult betaalt.

 • 0
 • € 320
 • € 440
 • € 600

Bent u van plan om komend jaar naar het buitenland te gaan?

...vaccinaties soms verplicht zijn als u naar het buitenland gaat?

Wist u dat...

...vaccinaties soms verplicht zijn als u naar het buitenland gaat?

Wilt u zich aanvullend verzekeren voor vaccinaties en spoedeisende zorg in het buitenland?

Kosten voor vaccinaties en reisconsulten variëren van € 20 tot € 100. De basisverzekering vergoedt deze kosten niet.

Rekenvoorbeeld

Voor vertrek

Kosten voor vaccinaties en reisconsulten variëren van € 20 tot € 100. De basisverzekering vergoedt deze kosten niet. Met een aanvullende verzekering worden deze kosten 100% vergoed bij een gecontracteerde zorgverlener.

Op bestemming

Wordt u ziek in het buitenland? Dan vergoedt uw basisverzekering spoedeisende zorg tot maximaal het Nederlandse tarief. Kiest u voor een aanvullende verzekering? Dan worden ook alle kosten vergoed die hoger zijn dan het Nederlandse tarief. Daarnaast ontvangt u € 50 vergoeding voor medicatie in het buitenland.

Heeft u een kinderwens of verwacht u een kind?
...voor verloskundige en kraamzorg een verplichte eigen bijdrage geldt?
Wist u dat...
...voor verloskundige en kraamzorg een verplichte eigen bijdrage geldt?

Wilt u zich aanvullend verzekeren voor de eigen bijdrage van verloskundige zorg en kraamzorg?

Heeft u een medische indicatie voor verloskundige- of kraamzorg? Dan vervalt de eigen bijdrage.

Rekenvoorbeeld

Verloskundige zorg en kraamzorg worden vergoed vanuit het basispakket. Voor zowel verloskundige zorg als kraamzorg geldt géén eigen risico. Wel betaalt u een eigen bijdrage. Hiervoor kunt u zich aanvullend verzekeren.

Eigen bijdrage

Voor verloskundige zorg geldt een maximale eigen bijdrage van € 336,-. Voor kraamzorg geldt een eigen bijdrage van ongeveer € 33 per dag (voor maximaal 10 dagen). Voor deze eigen bijdragen kunt u zich aanvullend verzekeren.

Heeft u een medische indicatie voor het gebruik van verloskundige zorg of kraamzorg? Dan vervalt de eigen bijdrage.

Misschien gebruikt u anticonceptiva. Wilt u zich hiervoor aanvullend verzekeren?
Kosten van anticonceptiva zijn afhankelijk van de methode waarvoor u kiest. Gemiddeld ...
Rekenvoorbeeld

Kosten van anticonceptiva zijn afhankelijk van de methode waarvoor u kiest. Gemiddeld komen de kosten neer op € 75 per jaar.

Aanvullend verzekerd

De basisverzekering vergoedt anticonceptiva vanaf 21 jaar alleen als het gebruik ervan medisch noodzakelijk is. Met een aanvullende verzekering krijgt u niet-medische anticonceptiva wél volledig vergoed. Ook vergoedt een aanvullende verzekering de eigen bijdrage voor anticonceptiva (tot € 500).

Heeft (een van) uw kind(eren) een beugel nodig volgend jaar?
...kosten voor orthodontie niet vergoed worden vanuit de basisverzekering?
Wist u dat...
...kosten voor orthodontie niet vergoed worden vanuit de basisverzekering?
Voor welk bedrag wilt u zich aanvullend verzekeren voor orthodontie voor uw kind?
Een behandeling met een beugel kan 2 tot 3 jaar duren. Met een aanvullende verzekering krijgt u...
Rekenvoorbeeld

Tandartskosten van kinderen onder de 18 jaar worden vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt niet voor orthodontiekosten. U kunt zich voor deze kosten, bijvoorbeeld voor een beugel, aanvullend verzekeren.

Aanvullend verzekerd

Een behandeling met een beugel kan 2 tot 3 jaar duren. Met een aanvullende verzekering krijgt u voor deze behandeling een maximale vergoeding van € 2.500. Deze vergoeding wordt uitgekeerd totdat uw kind 18 jaar is. De kosten voor de beugel die noodzakelijk zijn nádat uw kind 18 is geworden, betaalt u zelf.

 • 0
 • € 1500
 • € 2000
 • € 2500
Wilt u zich verzekeren voor christelijke zorg?
Vormen van christelijke zorg zijn christelijke psychosociale hulp en hulp in (christelijke) herstellingsoorden.
Wist u dat...
Vormen van christelijke zorg zijn christelijke psychosociale hulp en hulp in (christelijke) herstellingsoorden. Met christelijke zorg bedoelen wij zorg die wordt gegeven vanuit liefde, met oog voor de waarde van het leven.
Totale premie

De basisverzekering vergoedt tandartskosten boven de 18 jaar niet. Onze tandartspolissen bieden een maximale vergoeding van € 250, € 500 of € 1000 per jaar.

Bekijk met de volgende vragen of een tandartsverzekering iets voor u is.

Wilt u verzekerd zijn voor de kosten van zorg van uw tanden en kiezen, zoals controles, uitgebreide mondhygiëne, röntgenfoto’s en uitgebreide tandartsbehandelingen?
Voor welk bedrag wilt u zich verzekeren?
De pakketen vergoeden mondzorg, afhankelijk van de behandeling, voor 75% of 100% tot het verzekerde bedrag.
Rekenvoorbeeld

Tand Small van Pro Life biedt maximaal € 250 dekking per jaar.

Tand Medium van Pro Life biedt maximaal € 500 dekking per jaar.

Tand Large van Pro Life biedt maximaal € 1000 dekking per jaar.

De pakketten vergoeden mondzorg, afhankelijk van de behandeling, voor 75% of 100% tot het verzekerde bedrag.

Orthodontie, bleken, een snurkbeugel, keuringsrapporten en volledige narcose vallen buiten de tandartsverzekering.

Kosten zonder verzekering

 • Brug€ 1590,-
 • Implantaat met kroon€ 1559,-
 • Kroon€ 517,-
 • Wortelkanaalbehandeling (1 kanaal)€ 366,-
 • Meervlaksvulling composiet€ 84,-
 • Eenvlaksvulling composiet€ 42,-
 • Tand of kies trekken€ 40,-
 • Controle€ 20,-
 • Gebitsreiniging (per 5 minuten)€ 12,-
 • Röntgenfoto (2 kleine foto’s€ 29,-
 • Verdoving€ 13,-
 • 0
 • € 250
 • € 500
 • € 1000
Totale premie

Uw pakket

Basisverzekering Principe Polis € 117,45
Basisverzekering Principe Polis Restitutie € 121,75
Eigen risico € 385 € 0,-
Eigen risico € 485 € -4,-
Eigen risico € 585 € -8,-
Eigen risico € 685 € -12,-
Eigen risico € 785 € -16,-
Eigen risico € 885 € -20,-
Totale premie

Meer Informatie