Collectieve zorgverzekering

Profiteer van korting

Een collectieve zorgverzekering heeft een lagere premie. Dat komt doordat deze is afgesloten voor een hele groep mensen. Iedereen kan profiteren van een collectieve verzekering. Laat uw voordeel niet liggen.

Vind uw voordeel

Typ hier de naam van uw werkgever, hogeschool, studentenvereniging of ledenorganisatie:

Kijk of u voordeel krijgt via:

Voordelen collectieve zorgverzekering

  • Korting op uw premie
  • Ook voor uw meeverzekerde partner en kinderen

Veelgestelde vragen

Als u vanuit een individuele verzekering gebruik wilt maken van een collectieve verzekering bij uw huidige zorgverzekeraar kan dit vanaf de eerste van de maand, volgend op uw verzoek. Anders kan dit per 1 januari. U kunt tussentijds overstappen naar een andere zorgverzekeraar als u een collectieve verzekering heeft en door verandering van baan opnieuw gebruik kunt maken van een collectieve verzekering.

Of uw gezinsleden van uw collectieve verzekering gebruik kunnen maken hangt af van uw collectiviteit. U kunt hiervoor contact opnemen met onze klantenservice.

Een beëindiging van het dienstverband is volgens de Zorgverzekeringswet géén reden om de zorgverzekering tussentijds te beëindigen. De polis (basisverzekering en aanvullende verzekering) wordt op individuele basis voortgezet. U bent verplicht de basisverzekering tot tenminste 1 januari individueel voort te zetten. De premie zal wel hoger zijn, omdat de collectieve korting wegvalt.

Als uw nieuwe werkgever ook lid is van een collectiviteit, kunt u hier naartoe overstappen. De datum waarop u een verzoek hiertoe indient is daarbij van belang:

Voor de datum van het nieuwe dienstverband:

De datum van uitschrijving is de 1e van de maand volgend op datum nieuw dienstverband, tenzij het dienstverband op de 1e ingaat. Dan is de datum uitschrijving dezelfde als de datum van het nieuwe dienstverband.

Na datum nieuw dienstverband, maar binnen de termijn van 30 dagen:

Uitschrijven per de 1e van de maand volgend op datum verzoek.

Na de termijn van 30 dagen:

U bent te laat en kunt pas per 1 januari van het volgende jaar uitgeschreven worden. Intussen wordt de collectieve polis omgezet in een individuele polis. Voorbeelden:

  • Voorbeeld 1: De datum van het nieuwe dienstverband is 1 augustus. De opzegging is 28 juli. De beëindiging is dan 1 augustus.
  • Voorbeeld 2: De datum van het nieuwe dienstverband is 1 augustus. De opzegging is 5 augustus. De beëindiging is dan 1 september.
  • Voorbeeld 3: De datum van het nieuwe dienstverband is 1 augustus. De opzegging is vanaf 1 september. De eerstvolgende mogelijkheid is dan per 1 januari.
  • Voorbeeld 4: De datum van het nieuwe dienstverband is 2 augustus. De opzegging is 28 juli. De beëindiging is dan 1 september.

Helaas is het niet mogelijk verschillende collectiviteitskortingen te combineren.